Ніколаєнко Іван Гнатович — Енциклопедія Сучасної України

Ніколаєнко Іван Гнатович

НІКОЛА́ЄНКО Іван Гнатович (1881, за ін. даними – 1886, Луганськ – листопад 1937) – радянський і партійний діяч. Отримав початк. освіту, працював на вироб-ві. Від 1905 – чл. РСДРП(б), неодноразово був заарешт. за рев. діяльність. Після Лютн. революції 1917 – чл. Луган. ком-ту РСДРП(б), голова робітн. ком-ту залізничників, один із організаторів червоногвард. загонів у місті. У березні–квітні 1918 – комісар шляхів сполучення РНК Донец.-Криворіз. рад. респ., після її ліквідації внаслідок наступу нім. військ брав участь в обороні м. Царицин (нині Волгоград, РФ). 1918–20 – заст. голови ЧК Пн.-Кавказ. фронту, чл. Колегії ВУЧК, голова Донец. губерн. ЧК, заст. голови Донец. губвиконкому, голова Тамбов. губерн. ЧК (Росія); 1921–23 – голова Волин. і Поділ. губвиконкомів. Від грудня 1921 – чл. ЦК КП(б)У; у вересні–грудні 1923 – нарком внутр. справ УСРР, чл. Колегії НКВС УСРР. У цей період підтримував прихильників «робітн. опозиції». 1924–26 – зав. тютюн. тресту в Києві. Автор спогадів «Революционное движение в Луганске» (1926). Від 1927 – на госп. роботі у Москві. 20 січня 1935 заарешт., 14 квітня того ж року за звинуваченням у приналежності до підпіл. контррев. групи «робітн. опозиції» засудж. до 5-ти р. таборів. У листопаді 1937 в ув'язненні за звинуваченням у підготовці терорист. актів проти кер. партії і рад. уряду постановою «трійки» Упр. НКВС по Челябін. обл. РФ засудж. до розстрілу. Реабіліт. 1965.

Літ.: Новый комиссар внутренних дел УССР // Щит рев. порядка. 1923. № 4; Міліція України: Істор. нарис, портрети, події. К., 2002; Чисніков В. М. МВС України в особах (1917–2001 рр.) // Юрид. вісн. України. 2002, 23 лют. – 1 берез.; Його ж. Ніколаєнко Іван Гнатович (1886–1937 рр.) // Мін-во внутр. справ України: події, кер., док. та мат. (1917–2017). Т. 3. К., 2015.

В. М. Чисніков

Статтю оновлено: 2021

Покликання на статтю
В. М. Чисніков . Ніколаєнко Іван Гнатович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2021. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=74337 (дата звернення: 24.10.2021)