Ніколаєнко Іван Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Ніколаєнко Іван Іванович

НІКОЛА́ЄНКО Іван Іванович (20. 06. 1930, с. Старосільці, нині Житомир. р-ну Житомир. обл.) – історик. Д-р істор. н. (1984), проф. (1985). Закін. Житомир. пед. ін-т (1953). Відтоді перебував на комсомол. і парт. роботах; від 1973 працював у Київ. ун-ті: 1975–84 – декан підготов. ф-ту, водночас 1981–95 – зав. каф. гуманітар. дисциплін, 1990–92 – 1-й заст. дир. Ін-ту міжнар. відносин, 1995–97 – зав. каф. порівнял. політології та регіоно­знавства, 1997–2000 – проф. каф. країнознавства. Наук. інтереси: політ. історія, становлення міжнар. відносин України, методологія та орг-ція наук. досліджень.

Пр.: Деятельность КПСС по внедрению в промышленность достижений науки и техники и передового опыта. 1983; Особливості викладання дисцип­лін історико-політологічного циклу в підготовці фахівців-міжнародників. 1997 (спів­авт.); Висока місія. Сторінки історії Інституту міжнародних відносин Київського університету імені Тараса Шевченка. 1999 (спів­авт.); Історія України: Навч.-метод. посіб. 2008 (спів­авт.); усі – Київ.

М. С. Дорошко


Покликання на статтю