Ніколаєнко Ольга Олександрівна — Енциклопедія Сучасної України

Ніколаєнко Ольга Олександрівна

НІКОЛА́ЄНКО Ольга Олександрівна (25. 09. 1977, Харків) – історик. Д-р істор. н. (2018). Закін. Харків. пед. ун-т (1999) і магістратуру Європ. гуманітар. ун-ту (Вільнюс, 2009, спеціальність «ґендерні дослідж.»). Учителювала (1998–2005); у 2005–18 викладала у Харків. автомоб.-дорож. ун-ті; 2018–20 – зав., від 2020 – проф. каф. історії України Харків. пед. ун-ту. Наукові дослідження: історія польс. насел. України у 19 – поч. 20 ст., ґендерна і жін. історія, антропологія історії.

Пр.: Organizacja i działalność polskich towarzystw w Charkowie pod koniec XIX i na początku XX wieku // Biuletyn Ukraino­znawczy. 2012. № 15; Польський жіночий рух взаємодопомоги в Наддніпрянщині на початку ХХ ст. // Україна–Польща: істор. спадщина і сусп. свідомість. Л., 2012. Вип. 5; Charakterystyka porównawcza działalności polskich kobiecych organiza­cji na Ukrainie Naddneprzańskiej na po­czątku XX wieku // Przegląd Nauk Histo­rycznych. 2013. R. 12, № 2; Польський жіночий рух в Наддніпрянщині наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. за матеріалами вітчизняних архівів // Пам'ятки: археогр. щоріч. К., 2013. Т. 14; Польські жінки Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: громадське і приватне життя. Х., 2015; Становлення системи охорони материнства й дитинства на Харківщині на початку ХХ ст. // Сторінки історії. 2020. № 51.

Н. В. Нікуліна


Покликання на статтю