Нікольніков Георгій Львович — Енциклопедія Сучасної України

Нікольніков Георгій Львович

НІКО́ЛЬНІКОВ Георгій Львович (14. 02. 1916, с. Подивотьє, нині Брян. обл., РФ – 09. 08. 1980, Київ) – історик. Д-р істор. н. (1968), проф. (1968). Держ. нагороди СРСР. Закін. Новозибків. пед. ін-т (Брян. обл., 1935), ВПШ при ЦК ВКП(б) (Мос­ква, 1947). Від 1940 перебував на викладац. роботі у закладах вищої освіти, зокрема 1951–64 – зав. каф. історії міжнар. робітн. і нац.-визв. руху ВПШ при ЦК КПУ (Київ); 1964–76 – зав. каф. наук. комунізму Ін-ту підвищення кваліфікації викладачів сусп. наук при Київ. ун-ті. Наукові дослідження: міжнар. комуніст. рух, зовн. політика СРСР.

Пр.: Победа ленинской стратегии и тактики по вопросам войны, мира и революции. К., 1966; Выдающаяся победа ленинской стратегии и тактики (Брестский мир: от заключения до раз­рыва). Москва, 1968; Борьба за мир и современные проблемы защиты социа­лизма: Учеб. пособ. К., 1979; Брестский мир и Украина. К., 1981.

Літ.: Нікольніков Георгій Львович: [Некролог] // УІЖ. 1980. № 10.

Л. А. Ведмідь, Ю. В. Латиш


Покликання на статтю