Німецько-українське товариство — Енциклопедія Сучасної України

Німецько-українське товариство

НІМЕ́ЦЬКО-УКРАЇ́НСЬКЕ ТОВАРИ́СТВО – громадсько-політичне і культурно-освітнє товариство. Засн. 1918 у Берліні з ініціативи П. Рорбаха (голова), а також А. Шмідта (секр.). Окрім розгалужених завдань щодо розвитку політ., госп. і культур. взаємин між Німеччиною та Україною, програмна мета т-ва узгоджена із засадами, вміщеними у працях П. Рорбаха «Unser Kriegsziel im Osten und die russische Revolution» («Наша військова мета на сході і російська революція»), «Durch die Ukraina 1897–1915» («Подорож по Україні 1897–1915»; обидві – 1917). Вагоме значення у діяльності т-ва мало вид. 1918–26 друк. органу – щомісячника «Die Ukraine» (загалом 40 номерів), що став важливим джерелом відомостей про історію, географію України, культуру укр. народу в німецькомов. просторі. Часопис активно підтримували відомі укр. діячі, зокрема Д. Дорошенко, І. Мірчук, Б. Крупницький, З. Кузеля, С. Рудницький, О. Грицай. Серед публікацій – праці «Die wirtschaftliche Selb­stständigkeit der Ukraine in Zahlen» («Економiчна самостiйнiсть України в цифрах», 1921) В. Мазуренка, «Der nationale und soziale Be­freiungskampf der Ukraine» («На­цiональна та соцiальна визвольна боротьба України», 1923) П. Феденка. Згодом призупинило діяльність. 1948 відновлене у м. Мюнхен (Німеччина) з ініціативи І. Прокопчука, 1960 об'єд­нане з Нім.-укр. т-вом ім. Гердера (засн. 1948, голови: К. Ґребе, Г. Кох, Е. Міттіх, І. Мірчук). Завдяки співпраці з Українським науковим інститутом у Берліні (П. Скоропадський, К. Майер, Г. Шпехт, Г. Ланц, А. Палме, O. Кесслер) т-во видало нім. мовою монографії Д. Дорошенка, Д. Антоновича, Е. Вінтера, а також про творчість Т. Шевченка, І. Франка, О. Бурґгардта; дослідж. А. Шмідта «Ukraine – Land der Zukunft» («Україна – країна майбуття», 1939) тощо. У 1952–56 і 1962–68 виходив друк. орган – ж. «Ukrai­ne in Vergangenheit und Gegen­wart» (загалом 44 номери). 1972 остаточно припинило діяльність.

Літ.: Dem Andenken Paul Rohrbachs: Ein Beitrag zur osteuropäischen Proble­matik // Deutsch-Ukrainische Herder-Gesellschaft. München, 1959; C. Remer. Zum Ukrainebild in Deutschland vom 19. Zum 20. Jahrhundert // Russland und Europa. Historische und kulturelle Aspekte eines Jahrhundertproblems. Jena, 1995.

М. І. Зимомря


Покликання на статтю