Кодин — Енциклопедія Сучасної України

Кодин

КОДИ́Н – археологічна пам’ятка. Виявлена на тер. Чернівців. 1977–79 розкопано два поселення 5–7 ст. На 1-му відкрито 30 житл. і госп. споруд, на 2-му – 46, які відносять до 6-ти послідов. хронол. періодів. Поселення належали носіям празько-корчац. культури – племенам склавинів. Житла – квадратні напівземлянки з печами-кам’янками. Кераміка ліпна, але в найбільш ранніх житлах (5 ст.) на обох поселеннях виявлено по декілька уламків сіроглиняної досконалої гончар. кераміки черняхівської культури. Дві залізні фібули з 1-го поселення (5 ст.) мають велике значення для встановлення часу виникнення празько-корчац. культури. Знайдено металеві й кістяні знаряддя праці, бронз. прикраси тощо. На 2-му поселенні розкопано також декілька жител карпатських курганів культури.

Літ.: Русанова И. П., Тимощук Б. А. Кодын – славянские поселения V–VII вв. на р. Прут. Москва, 1984; Баран В. Д. Давні слов’яни. К., 1998.

В. Д. Баран

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
В. Д. Баран . Кодин // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=7513 (дата звернення: 06.08.2021)