Клеопов Юрій Дмитрович — Енциклопедія Сучасної України

Клеопов Юрій Дмитрович

КЛЕО́ПОВ Юрій Дмитрович (09(22). 08. 1902, м-ко Городище, нині місто Черкас. обл. – червень, за ін. даними – 13. 07. 1943, м. Сміла, нині Черкас. обл.) – геоботанік, флорист, систематик, флорогенетик. Канд. біол. н. (1929), проф. (1934). Закін. Київ. ІНО (1924). Під час навч. розпочав наук. дослідж. під кер-вом О. Фоміна, працював позаштат. співроб. у Ботан. кабінеті та Гербарії ВУАН. 1925–27 – викл. Військ.-політ. школи; 1927–29 – у С.-г. ін-ті; 1929–31 – н. с., зав. лаб., 1931–39 – зав. відділу геоботаніки Ін-ту ботаніки АН УРСР (усі – Київ); водночас 1934–41 – зав. каф. ботан. географії Харків. ун-ту; 1941–43 – заст. дир. Крайового ін-ту с.-г. ботаніки (Київ). Автор класифікації геогр. елементів неморал. лісів Сх. Європи, досліджував їхнє походження, шляхи міграції. Вивчав вплив епейрогеніч. коливань земної кори на розвиток і характер рослинності, процеси її істор. становлення, а також походження та час виникнення степів у Європі. Описав низку нових таксонів судин. рослин; особливу увагу приділяв систематиці родини гвоздикових, у складі якої описав численні таксони видового та внутр.-видового рангів із родів Dianthus L., Gypsophila L., Silene L. та ін. Разом із Є. Лавренком склав легенду до карти рослинності України. Підготував доктор. дис., яку не захистив у зв'язку з 2-ю світ. війною (видана 1990 у Києві під назвою «Анализ флоры широколиственных лесов европейской части СССР»).

Пр.: Матеріали для флори Надазов'я (Маріупольської окр.) // УБОЖ. 1926. № 3; До питання про класифікацію степів південного сходу України // Вісн. Київ. ботан. саду. 1929. № 10; Огляд представників р. Dianthus України й суміжних місцевостей // Там само. 1932. № 14; Проект класифікації географічних елементів для аналізу флори УРСР // ЖІБ. 1938. № 17(25); Основные черты развития флоры широколиственных лесов Европейской части СССР // Мат. истории флоры и растительности СССР. Т. 1. Москва; Ленинград, 1941.

Літ.: Доброчаєва Д. М. Нове у науковій спадщині Юрія Дмитровича Клеопова (1902–1943) // УБОЖ. 1995. Т. 52, № 2; Ю. Д. Клеопов (1902–1943): До 100-річчя від дня народж. К., 2002; Липшиц.

М. В. Шевера


Покликання на статтю