Клименко Олена Олександрівна — Енциклопедія Сучасної України

Клименко Олена Олександрівна

КЛИМЕ́НКО Олена Олександрівна (23. 09. 1954, Запоріжжя) – мистецтвознавець. Дочка Олександра, сестра Ганни Семенків, мати О. Клименка. Канд. мистецтвознавства (1995). Чл. НСХУ (1995). Закін. Київ. худож. ін-т (1977; викл. П. Білецький, Г. Заварова, Л. Міляєва, О. Тищенко). Працювала 1978–87 у ДМУНДМ: від 1979 – ст. н. с. сектору кераміки; від 1988 – в ІМФЕ НАНУ: від 2006 – н. с. відділу декор.-приклад. мист-ва; водночас від 2006 – викл. Ін-ту декор.-приклад. мист-ва і дизайну (усі – Київ). Наук. дослідження: історія та сучасні проблеми укр. гончарства, теорія нар. мист-ва, проблематика нар. примітива. Авторка розділів «Гончарство» в «Історії декоративного мистецтва України» (2007, т. 2; 2009, т. 3; 2011, т. 4), «Історії українського мистецтва» (2010, т. 2; 2011, т. 3; обидві – Київ), низки статей в ЕСУ.

Пр.: Народна кераміка Опішні (до проблеми традицій та інновацій в народних художніх промислах). Л., 1995; Український народний примітив: Образні витоки, нац. своєрідність (Попередні роздуми) // Родовід. 1997. Ч. 2(16); Народна кераміка Опішні на зламі ХІХ–ХХ ст. // Укр. мист-во і арх-ра кін.ХІХ – поч. ХХ ст. К., 2000; Осередки подільської кераміки в колекції Музею українського народного декоративного мистецтва // Музеї нар. мист-ва та нац. культура. К., 2006; Українська народна кераміка в ансамблі традиційного житла: мальована миска // Укр. мистецтвознавство: мат., дослідж., рец.: Зб. наук. пр. К., 2008. Вип. 8.

В. М. Ханко


Покликання на статтю