Клапчук Сергій Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Клапчук Сергій Миколайович

КЛАПЧУ́К Сергій Миколайович (20. 02. 1931, с. Карабелівка Теплиц. р-ну, нині Вінн. обл.) – історик. Д-р істор. н. (1981), проф. (1982). Закін. Київ. ун-т (1960), де й працював від 1966: у 1988–96 – зав., 1996–2001 – проф. каф. укр. історії та етнополітики; від 2002 – проф. каф. історії України та культурології Київ. славістич. ун-ту. Досліджує історію укр. та зарубіж. культури й етнополітології.

Пр.: КПРС і творча активність мас. 1980; Подготовка квалифицированных рабочих – важное направление кадровой политики КПСС. 1981; Історія України: Хрестоматія. Ч. 1–2. 1996; Історія української та зарубіжної культури: Навч. посіб. 1999; 2000; 2001; 2002; 2007 (співавт.); усі – Київ.

Літ.: Калакура Я. С. Клапчук Сергій Миколайович // Істор. ф-т Київ. ун-ту: минуле й сьогодення (1834–2004 рр.). К., 2004.

А. П. Коцур


Покликання на статтю