Кіян Олександр Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Кіян Олександр Іванович

КІЯ́Н Олександр Іванович (07. 10. 1954, с. Ісківці Лубен. р-ну Полтав. обл.) – історик. Д-р істор. н. (2008). Закін. Київ. пед. ін-т (1976). Відтоді учителював; від 1983 – у Кіровогр. пед. ун-ті: від 2009 – зав. каф. всесвіт. історії. Наук. дослідження: історіографія всесвіт. й нац. історії, аналіт. джерелознавство.

Пр.: Історія України в особах ХІХ–ХХ ст.: Навч. посіб. К., 1995 (співавт.); Володимир Антонович: історик й організатор Київської історичної школи. К., 2005; «Українська школа» в польській романтичній історіографії // КС. 2008. № 6; Концептуальні ідеї федералістичної теорії М. Костомарова // Істор. журн. 2009. № 5; Методологічні принципи історичного синтезу: антропологічний контекст і гносеологічні орієнтири // Наук. зап. Кіровогр. пед. ун-ту. Сер. істор. науки. 2010. Вип. 13.

Т. С. Ляліна


Покликання на статтю