Козак Олександра Іванівна — Енциклопедія Сучасної України

Козак Олександра Іванівна

КОЗА́К Олександра Іванівна (18. 03. 1947, Харків) – музикознавець, педагог. Канд. філос. н. (1978), д-р мистецтвознавства (2010), доц. (1984). Закін. Харків. ін-т мист-в (1965; кл. І. Золотовицької). Від 1972 – у Харків. академії культури: 1982–94 – зав., 1994–2010 – доц., від 2010 – проф. каф. теорії музики і фортепіано.

Пр.: Особливості старовинної поліфонії: Навч. посіб. Х., 2005; Конфлікт у музиці: симф. інверсії в соціокультур. просторі. Х., 2009; Реалізація творчого доробку М. Лисенка в національному симфонізмі першої третини ХХ сторіччя // Проблеми взаємодії мист-ва, педагогіки та теорії і практики освіти: Зб. наук. пр. Х., 2009. Вип. 24; Внесок Й. Гайдна у формування симфонічної драматургії // КУ. 2009. Вип. 28; «Конфліктна ситуація» як модель симфонічної драматургії // Там само. 2010. Вип. 31.

М. М. Каністратенко


Покликання на статтю