Козуб Юлія Іванівна — Енциклопедія Сучасної України

Козуб Юлія Іванівна

КО́ЗУБ Юлія Іванівна (16. 08. 1928, Москва) – археолог. Канд. істор. н. (1963). Закін. Київ. ун-т (1953). Працювала 1952–59 у системі т-ва «Знання» (брала участь у створенні Київ. екскурс. бюро); від 1959 – в Ін-ті археології АН УРСР (Київ): від 1979 – ст. н. с.; водночас – ст. н. с. Нац. істор.-археол. заповідника «Ольвія» НАНУ (с. Парутине Очаків. р-ну Микол. обл.). 1951–2005 досліджувала античне м. Ольвія, зокрема від 1964 очолювала роботи із вивчення некрополя та передмістя. Відкрила та дослідила осн. ділянку некрополя перших століть н. е. і передмістя 6–4 ст. до н. е. Застосувала методику розкопок некрополя широкими площами, що забезпечило вичерпне вивчення пам'ятки. Розробила програму перетворення Ольвії на турист. об'єкт.

Пр.: Керамическое производство и строительные материалы. Свод археологических источников. Г. 1–20. Москва, 1966 (співавт.); Некрополь Ольвії V–IV cт. до н. е. К., 1974; Передмістя Ольвії // Археологія. 1979. Вип. 29; Историческая топография некрополя Ольвии // Антич. культура Север. Причерноморья. К., 1984; Керамический комплекс архаической Ольвии // Культура населения Ольвии и его округи в архаич. время. К., 1986.

Літ.: До 80-річчя Юлії Іванівни Козуб // Археологія. 2009. № 2.

В. В. Отрощенко


Покликання на статтю