Козаченко Антон Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Козаченко Антон Іванович

КОЗАЧЕ́НКО Антон Іванович (02(15). 08. 1900, м. Гадяч, нині Полтав. обл. – 15. 01. 1962, Москва) – історик, бібліограф, книгознавець. Учень Д. Багалія. Закін. Полтав. ІНО (1924). Відтоді учителював, працював у місц. архіві. Чл. Полтав. наук. т-ва при ВУАН. 1925–34 – асп., н. с., голова Бібліогр. комісії Харків. НДІ історії укр. культури; водночас – вчений секр., голова Центр. бюро статистики друку (1925–28), зав. редакц.-бібліогр. відділу (1928–30) Укр. книжк. палати. Від 1930 – доц., вчений бібліограф Всеукр. ін-ту марксизму-ленінізму, проф. Харків. ІНО; від 1931 – проф. Ін-ту червоної професури, н. с. НДІ ім. Т. Шевченка при ВУАН; від 1934 – у Центр. музеї народів СРСР та НДІ національностей при ЦВК СРСР; 1936–39 – проф. Всесоюз. комуніст. ун-ту журналістики (усі – Москва); від 1939 – зав. каф. історії СРСР, декан істор. ф-ту Моск. обл. пед. ін-ту; зав. каф. історії СРСР ВШ профспілк. руху; ст. н. с. Ін-ту етнографії АН СРСР. Досліджував проблеми історії України та Росії, книгознавства, бібліографії, джерелознавства, історіографії, краєзнавства.

Пр.: Десять років книжкової продукції Радянської України: Істор.-статист. начерк. Х., 1929; Минуле книги на Україні: Істор. нарис. Х.; К., 1930; Українська культура: Її минувшина й сучасність. Х., 1931; Борьба украинского народа против иноземных поработителей, за воссоединение с Россией. Москва, 1954.

Літ.: Антон Иванович Козаченко: Некролог // Вопр. истории. 1962. № 3; Низовий М. А. Антон Іванович Козаченко // Бібліотекознавство та бібліографія. Х., 1974. Вип. 14; Богдашина О. М. Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури імені академіка Д. І. Багалія (1921–1934 рр.). Х., 1994; Оглоблин О. Українська історіографія. 1917–1956 / Пер. з англ. К., 2003.

О. В. Юркова


Покликання на статтю