Козаченко Юрій Васильович — Енциклопедія Сучасної України

Козаченко Юрій Васильович

КОЗАЧЕ́НКО Юрій Васильович (01. 12. 1940, Київ – 05. 05. 2020, там само) – математик. Син Василя, брат Валентина та Аліни Козаченків. Д-р фіз.-мат. н. (1986), проф. (1988). Засл. діяч н. і т. України (2009). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2018). Держ. премія України в галузі н. і т. (2003). Закін. Київ. ун-т (1963), де й працював від 1967: від 1998 – зав. каф. теорії ймовірностей та матем. статистики. Засн. нового наук. напряму – дослідж. властивостей випадк. процесів із просторів Орлича випадк. величин. Увів поняття «субґауссові випадк. процеси». Запропонував методи знаходження точності та надійності комп'ютер. моделювання випадк. процесів і полів.

Пр.: Случайные процессы в пространствах Орлича // Теория вероятностей и матем. статистика. 1984. № 30, 31; Моделювання випадкових процесів. К., 1999 (співавт.); Про розподіл супремуму випадкових процесів з квазібанахових Ks-просторів // УМЖ. 1999. Т. 51, № 7; Metric characterization of random variable and random processes // AMS. Providence, 2000 (співавт.); On the solution of linear odd-order heat-type equations with random initial condition // J. Statistical Physics. 2007. Vol. 127, № 4 (співавт.); Uniform convergence of wavelet expansions of Gaussian random processes // Stochastic Analysis and Applications. 2011. Vol. 29, № 2 (співавт.).

М. Й. Ядренко


Покликання на статтю