Козирев Григорій Силович — Енциклопедія Сучасної України

Козирев Григорій Силович

КО́ЗИРЕВ Григорій Силович (07(20). 08. 1901, м. Острогозьк, нині Воронез. обл., РФ – 1984, Харків) – біолог. Д-р біол. н. (1963), проф. (1964). Навч. у Харків. ІНО (1926–30). Від 1933 – доц. Харків. худож. ін-ту; від 1936 – у Харків. ун-ті: 1969–74 – проф. каф. зоології хребетних; за сумісн. 1934–41 та 1943–50 – ст. н. с. Укр. НДІ ортопедії і травматології (нині Ін-т патології хребта та суглобів НАМНУ, Харків). Від 1974 – на пенсії. Наук. дослідж. присвяч. проблемам нормал. та патол. біомеханіки людини.

Пр.: К вопросу о методике биомеханических исследований при некоторых ортопедических заболеваниях // Журн. ортопедии и травматологии. 1936. № 4 (співавт.); Положение проекции центра тяжести на площади опоры у больных с остатками детского паралича // Тр. НИИ биологии и биол. ф-та Харьков. ун-та. 1959. Т. 27; Влияние физической нагрузки на структуру скелетной мышцы у животных разного возраста // Мат. к макроскопич. анатомии. Х., 1967. Т. 4; Постнатальный гистогенез скелетной мускулатуры // Вісн. Харків. ун-ту. Сер. Біологія. 1974. Вип. 6, № 105.

І. К. Журавльова


Покликання на статтю