Коваленко Іван Юхимович — Енциклопедія Сучасної України

Коваленко Іван Юхимович

КОВАЛЕ́НКО Іван Юхимович (13. 01. 1919, за паспортом – 30. 12. 1918, с. Лецьки, нині Переяслав-Хмельн. р-ну Київ. обл. – 18. 07. 2001, м. Боярка Києво-Святошин. р-ну Київ. обл.) – поет. Батько О. Коваленка. Закін. екстерном ф-т романо-герман. філології Київ. ун-ту (1951). Учителював у Чернігові та Боярці, викладав іноз. мови, разом із дружиною проводив культурно-просвіт. та пед. роботу. 1955 звільн. з роботи за неповагу до місц. орг-ції КПУ. Працював у вечір. школі робіт. молоді, де 1966 організував літ. вечір за участі Є. Сверстюка, В. Стуса, Н. Світличної. Від 1961 перебував під неофіц. наглядом КДБ. У 1960-х рр. написав багато віршів нац.-патріот. спрямування, деякі з них опубл. у г. «Нове життя» (м. Пряшів, нині Словаччина). Передруковував і розповсюджував самвидав. 13 січня 1972 заарешт. за звинуваченням у антирад. агітації та пропаганді. Відмовився писати покаян. листа. Засудж. до 5-ти р. таборів. Покарання відбував у Перм. обл. (РФ). Звільн. 1977, реабіліт. 1991. Автор зб. «Недокошений луг» (1995), «Джерело» (1999), «Перлини» (2006), «Учитель» (2009), «Порив до небес» (2012; усі – Київ). Поет. доробок К. вирізняється широтою тематики, образністю, багатством тропів, неологізмами. Дотримувався класич. форм віршування, використовував форми сонета та верлібру. Його ліричні вірші вишукані, мелодійні, із глибоким філос. змістом; громадян. поезії – пристрасні, викривальні, сповнені любові до України та болю за її закатованих синів. У Боярці на будинку поета встановлено мемор. дошку, його іменем названо вулицю, при заг.-осв. школі № 1 створ. кімнату-музей К., 2012 засн. щоріч. Молодіж. мист. фестиваль ім. К.

Літ.: Третяк А. Іван – нескорена душа // УК. 1996. № 8; Кокодзей Р. Весна–поезія–життя…: Історія одного кохання // ЛУ. 2003, 10 квіт.; Білокінь С., Кириленко (Коваленко) М. Шістдесятник Іван Коваленко: Біогр. нарис // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Зб. ст. Вип. 7. К., 2004; Кокодзей Р. «Я народився дисидентом» // Київ. 2005. № 6; Мелашенко К. Учитель, дисидент, поет // Літ. сузір'я. К., 2006.

В. В. Овсієнко


Покликання на статтю