Коваленко Леонід Антонович — Енциклопедія Сучасної України

Коваленко Леонід Антонович

КОВАЛЕ́НКО Леонід Антонович (12. 03. 1907, с. Ступичне, нині Катерино- піл. р-ну Черкас. обл. – 22. 06. 1985, м. Кам’янець-Подільський Хмельн. обл.) – історик. Д-р істор. н. (1966), проф. (1966). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. нагороди СРСР. Навч. на робітн. ф-ті у Білій Церкві (1930–31), закін. Київ. ун-т (1936). Учителював і викладав у технікумах Києва (1934–39); працював у Ін-ті історії АН УРСР (Київ, 1945–47); у 1947–56 – зав. каф. заг. історії Житомир. пед. ін-ту; 1956–61 – в Ужгород. ун-ті; від 1961 – у Кам’янець-Поділ. пед. ін-ті: засн. (1962) і зав. (до 1984) каф. заг. історії. Досліджував історіографію України 19 – поч. 20 ст., історію країн Зх. Європи й Угорщини, історію Поділля. Брав участь у написанні тому «Історія міст і сіл УРСР. Хмельницька область» (К., 1971).

Пр.: Житомир: Істор. нарис. Ж., 1951; Очерки новой и новейшей истории Венгрии. Москва, 1963 (співавт.); Ізяслав Хмельницької області: Істор. нарис. Л., 1966; Велика французька буржуазна революція і громадсько-політичні рухи на Україні в кінці ХVIIІ ст. К., 1973; Історіографія історії Української РСР від найдавніших часів до Великої Жовтневої соціалістичної революції. Кам’янець-Подільський, 1983.

Літ.: Academia на пошану професора Леоніда Антоновича Коваленка. (До 90-річчя від дня народження): В 2 т. Т. 1. 1997; Філінюк А. Г. Коваленко Леонід Антонович // Кам’янець-Поділ. ун-т в особах. Т. 1. 2003 (обидва – Кам’янець-Подільський).

Л. В. Баженов

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
Л. В. Баженов . Коваленко Леонід Антонович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=8293 (дата звернення: 13.06.2021)