Климов Анатолій — Енциклопедія Сучасної України

Климов Анатолій

КЛИ́МОВ Анатолій Олексійович (30. 03. 1948, м. Лисичанськ Ворошиловгр., нині Луган. обл.) – історик. Канд. істор. н. (1974), проф. (1995). Орден «За заслуги» 3-го ступ. (2008). Закін. Ворошиловгр. пед. ін-т (1970), де відтоді й працює (нині Луган. ун-т): 1979–89 – зав. каф. історії КПРС, 1989–97 – ректор, від 1997 – зав. каф. історії України. Досліджує соц.-екон. проблеми розвитку України у 1-й пол. 20 ст., зокрема Донбасу в 1920–30-х рр.

Пр.: История рабочих Донбасса: В 2 т. К., 1981 (співавт.); Деякі питання економічного та позаекономічного стимулювання праці робітників промисловості України у 1929–1934 рр. // Вісн. Луган. пед. ун-ту. 1999. № 9 (співавт.); Історія Луганського краю. Лг., 2008 (співавт.); Продовольче забезпечення робітників промисловості Донбасу в 1928–1935 рр. // Краєзнавство. 2010. № 1–2.

О. М. Хорунжа


Покликання на статтю