Клімату коливання — Енциклопедія Сучасної України

Клімату коливання

КЛІ́МАТУ КОЛИВА́ННЯ – періодичні або ритмічні зміни клімату, за яких значення метеорологічних величин коливаються між мінімумом і максимумом. Зміни клімат. умов на Землі або в окремих її зонах чи областях відбуваються протягом геол. часу існування Землі (геол.), істор. часу (істор.), сучас. епохи (останні сотні і десятки років (сучасні). Розрізняють прогресивні зміни клімату (в одному напрямі за достатньо довготривалий період) і К. к. Геол. зміни клімату відбувалися неодноразово та були за характером або заг. для всієї Земної кулі (напр., у бік потепління чи похолодання), або змінами клімат. контрастів між різними зонами Землі. Зі змінами клімату пов'яз. обледеніння на Пн. Європи, Зх. Сибіру та Пн. Америки протягом четвертин. періоду. В істор. періоді відчут. прогрес. змін клімату не було. К. к. відбувалися протягом останніх тисячоліть, одне з найсильніших (у бік потепління) – у 20 ст. Існує низка гіпотез про можливі причини змін клімату: автоколивання у системі атмосфера–океан–полярні льоди; космічні й астроном. фактори, зокрема зміни інтенсивності соняч. випромінювання чи прозорості міжпланет. простору для соняч. радіації, переміщення земної осі; зміни у газовому та аерозол. складі атмосфери у зв'язку з вулкан. виверженнями, а також у розподілі суходолу і моря по земній поверхні. Висунуто також гіпотези про зв'язок з віковими та надвіковими змінами соняч. активності. Остан. часом набула актуальності проблема антропоген. (техноген.) змін клімату під впливом збільшення індустріалізації; такі зміни відбуваються лише в місц. масштабі (міста та пром. центри). Зміни клімату, що не мають прогрес. характеру, квазіперіодичні або циклічні. Протягом істор. періоду відбувалися К. к. з періодами у десятки і сотні років. Так, у ранньому середньовіччі (до 13 ст.) значне потепління спостерігалося в європ. секторі пн. півкулі. Нове потепління, особливо у високих широтах, розпочалося від серед. 19 ст. та посилилося у 1-й пол. 20 ст. Зміну льодовик. та міжльодовик. епох у плейстоцені пояснюють автоколиваннями т-ри повітря та площі покрив. обледеніння.

Літ.: Кліматологія. Терміни та визначення основних понять. 2001; Клімат України. 2003 (обидві – Київ).

В. М. Бабиченко, З. С. Бондаренко, Н. В. Ніколаєва


Покликання на статтю