Клінічна анатомія та оперативна хірургія — Енциклопедія Сучасної України

Клінічна анатомія та оперативна хірургія

«КЛІНІ́ЧНА АНАТО́МІЯ ТА ОПЕРАТИ́ВНА ХІРУРГІ́Я» – науково-практичний журнал. Засн. 2002 у Чернівцях Буковин. мед. академією, якою й видається (нині ун-т). Виходить 4 рази на рік, матеріали друкує укр., рос. та англ. мовами. Наклад 150 прим. Публікує результати морфол., хірург. та клін. дослідж., статті з історії медицини. Серед рубрик – «Оригінальні дослідження з морфології та хірургії», «Нові хірургічні технології», «Наукові огляди з морфології та хірургії», «Анатомічна номенклатура», «Історія медицини в анатомічній та хірургічній галузях», «Галерея вітчизняних вчених», «Болонський процес в Україні», «Хроніка», «Ювілеї», «Некрологи». Гол. ред. – Ю. Ахтемійчук (від 2002).

О. Ю. Буковецький


Покликання на статтю