Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія — Енциклопедія Сучасної України

Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія

«КЛІНІ́ЧНА ЕНДОКРИНОЛО́ГІЯ ТА ЕНДОКРИ́ННА ХІРУРГІ́Я» – науково-практичний журнал. Засн. 2002 у Києві Укр. наук.-практ. центром ендокрин. хірургії, трансплантації ендокрин. органів і тканин, яким і видається 4 рази на рік. Наклад 2 тис. прим. Осн. тематика вид.: проблеми патогенезу, діагностики, профілактики, терапевт. та хірург. лікування ендокрин. і супут. захворювань. Рубрики: «Огляди літератури», «Статті», «Лекції», «Клінічні спостереження», «Актуальна інформація». Гол. ред. – О. Ларін (від 2002).

О. Я. Гирявенко


Покликання на статтю