Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія — Енциклопедія Сучасної України

Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія

«КЛІНІ́ЧНА ІМУНОЛО́ГІЯ. АЛЕРГОЛО́ГІЯ. ІНФЕКТОЛО́ГІЯ» – науково-практичний журнал. Засн. 2005 у Києві видавн. домом «Здоров'я України». Виходить 10 разів на рік. Наклад 10 тис. прим. Статті публікує укр. і рос. мовами. Має додатки – спецвип. «Дерматовенерологія в контексті загальномедичної практики», «Алергійні захворювання в клінічній практиці», «Захворювання дихальних шляхів», а також «Збірник клінічних рекомендацій». Осн. тематика вид.: проблеми імунології, алергології, інфектології та суміж. дисциплін – дерматовенерології, пульмонології, ревматології, отоларингології. Шеф-ред. – А. Артюх (від 2010).

А. І. Чаплиженко


Покликання на статтю