Клінічна та експериментальна патологія — Енциклопедія Сучасної України

Клінічна та експериментальна патологія

«КЛІНІ́ЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТА́ЛЬНА ПАТОЛО́ГІЯ» – науково-практичний журнал. Засн. 2002 у Чернівцях Буковин. мед. академією, якою й видається (нині ун-т). Виходить 4 рази на рік, матеріали публікує укр., рос. та англ. мовами. Наклад 100 прим. Друкує матеріали з медицини і біології. Осн. рубрики: «Проблеми клінічної та експериментальної медицини», «Проблеми теоретичної та практичної біології», «Лекції», «Наукове життя», «Біологічна освіта», «Ювілеї», «Пам'ятні дати», «Історія кафедри» Гол. ред. – Т. Бойчук (від 2002).

В. Ф. Мислицький


Покликання на статтю