Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація — Енциклопедія Сучасної України

Клінічна фармація, фармакотерапія та медична стандартизація

«КЛІНІ́ЧНА ФАРМАЦІ́Я, ФАРМАКОТЕРАПІ́Я ТА МЕДИ́ЧНА СТАНДАРТИЗА́ЦІЯ» – науково-практичний журнал. Засн. 2005 Львів. мед. ун-том. Виходить щокварталу. Наклад 200 прим. Матеріали друкує укр., англ. та рос. мовами. Висвітлює питання клін. фармації, зокрема фармацевт. опіки, рац. фармакотерапії поширених та соціально значущих захворювань, якості мед. та фармацевт. допомоги насел., стандартизації в охороні здоров'я. Серед рубрик – «Управління якістю медичної та фармацевтичної допомоги», «Клінічна фармація та фармацевтична опіка», «Раціональна фармакотерапія», «Медична та фармацевтична освіта». Гол. ред. – А. Зіменковський (від 2005).

О. І. Лопатинська


Покликання на статтю