Клінічна хірургія — Енциклопедія Сучасної України

Клінічна хірургія

«КЛІНІ́ЧНА ХІРУРГІ́Я» – науково-практичний журнал. Засн. 1921 у м. Твер (РФ) під назвою «Новый хирургический архив» Я. Гальперном і С. Федоровим. Від 1924 – у м. Катеринослав (нині Дніпропетровськ). 1941 вид. припинено, 1955 поновлено з ініціативи Наук. т-ва хірургів та МОЗ УРСР. 1962 назву змінено на «Клиническая хирургия». Від 1993 видається укр. мовою. Статті публікує рос. та укр. мовами. Виходить щомісяця. Наклад 1500 прим. Друкує результати дослідж. із заг. хірургії, висвітлює хірург. аспекти онкології, проблеми дит., груд., серц.-судин. хірургій, хірург. гастроентерології, ендокринології. Гол. ред. – М. Ничитайло (від 2009).

Літ.: Векснер Б. Г., Гальперн Я. И. Из истории «Нового хирургического архива» // Хирургия. 1946. № 4; Саенко В. Ф., Андреещев С. А., Шкарбан П. Е. Журналу «Клінічна хірургія» 85 лет // КХ. 2006. № 6.

С. А. Андреєщев


Покликання на статтю