Клінічної радіології Інститут НАМНУ — Енциклопедія Сучасної України

Клінічної радіології Інститут НАМНУ

КЛІНІ́ЧНОЇ РАДІОЛО́ГІЇ Інститут НАМНУ – науково-дослідна установа, що вивчає проблеми клінічної радіології. Засн. 1986 у Києві у структурі Всесоюз. центру радіац. медицини АМН СРСР (нині Нац. наук. центр радіац. медицини НАМНУ). В Ін-ті функціонують 7 відділів: радіоіндукованої заг. та ендокрин. патології; моніторингу стану здоров'я працівників атом. енергетики і пром-сті; радіац. психоневрології; терапії радіац. наслідків (з відділ. кардіології, пульмонології, гастроентерології); гематології та трансплантології (з відділ. радіац. онкогематології та трансплантації стовбур. клітин, лаб. імуногенетики та молекулярно-генет. лаб.); радіац. педіатрії, вродженої та спадк. патології; клін. імунології (з лаб. імуноцитології та молекуляр. гематології) і відділ. радіац. гематології дит. віку. Працюють 16 д-рів і 35 канд. наук. Наук. дослідження: стан здоров'я учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, осіб, які перенесли гостру промен. хворобу, а також евакуйованих із зони відчуження, мешканців р-нів посиленого радіоекол. контролю; механізм реалізації віддалених стохастич. і детермінованих ефектів радіац. природи у критич. груп населення. Дир. – А. Чумак.

Л. О. Ляшенко


Покликання на статтю