Книголюб — Енциклопедія Сучасної України

Книголюб

«КНИГОЛЮ́Б» – журнал. Виходив 1927–32 неперіодично укр. мовою у Празі (всього – 12 окремих і 5 подвій. чисел). Видавало Укр. т-во прихильників книги (УТПК); наклад 75–100 прим. Уміщував розвідки Д. Антоновича, В. Біднова, П. Зленка, С. Наріжного, І. Огієнка, Д. Чижевського, Я. Яреми з питань книгознавства, бібліографії та бібліотекознавства (про психологію читача й бібліотечну справу), описи кирилич. стародруків. Опублікував бібліогр. огляди спадщини Й. Ґете, М. Петрова та О. Кобилянської, праз. вид. «Кобзаря» Т. Шевченка 1876, спогади про Г. Нарбута. Україніку у рос., польс. та франц. виданнях висвітлював М. Мухін. Друкував також витяги з реф., які читали на засіданнях УТПК, та щорічні підсумк. покажчики імен у текстах. Серед рубрик – «Бібліотечна справа», «Видавничо-книгарська справа», «Україніка», «Нові українські видання в Чехії». Ред. – С. Сірополко (1927–29, 1931–32), Й. Риба (1930).

Літ.: Грузов М., Шудря М. «Книголюб» (Прага, 1927–1932 рр.): Покажч. змісту часопису. К., 1996.

С. І. Білокінь


Покликання на статтю