Книжний вістник — Енциклопедія Сучасної України

Книжний вістник

«КНИ́ЖНИЙ ВІ́СТНИК» Виходив у січні–червні 1919 у Києві (усього 2 числа). Засн. як квартальник Всенар. б-кою України при УАН. Друкував офіц. матеріали щодо орг-ції укр. рад. книговидання й бібліотеч. справи; вміщував бібліогр. опис періодики, що виходила в Україні у 1-й пол. 1919; опублікував «Закон про друковані видання» від 26 січня 1919 (мав підзаголовок «Про обов'язкову надсилку друкарнями, літографіями, металографіями та іншими подібними закладами до повітових комісарів усіх видань»), завдяки якому Книжк. палата України поповнювала свої фонди; у 2-му числі вмістив додаток «Справоздання Головної Книжкової палати в м. Києві»; інформував про нові бібліотечні надходження, видатні пам'ятки книжк. мист-ва (напр., «Граматика» М. Смотрицького); вміщував відомості про діяльність УАН; опублікував низку наук. статей Д. Багалія, Г. Житецького, В. Науменка та ін., а також цикл матеріалів про найбільші б-ки світу. Ред. – Г. Житецький.

Літ.: Меженко (Іванов) Ю. О. «Книжний вістник» // Книгарь. 1919. Ч. 25–26; Вовченко И. А., Каганов И. Я. На заре украинского советского книговедения (украинская книговедческая периодика 20-х годов): [Про «Книжний вістник»] // Книга. Исследования и мат. Москва, 1972. Сб. 23.

Н. Г. Солонська, Ю. С. Левченко


Покликання на статтю