Книжник Іван Сергійович — Енциклопедія Сучасної України

Книжник Іван Сергійович

КНИ́ЖНИК Іван Сергійович (справж. – Бланк Ізраїль Самойлович (Соломонович); псевд.: Ветров, Кратов, Андрей та ін.; 07(19). 06. 1878, м. Ананьїв Херсон. губ., нині Одес. обл. – 18. 02. 1965, Ленінград, нині С.-Петербург) – публіцист, історик, філософ. Канд. філол. н. (1945). Навч. в Ун-ті св. Володимира у Києві, звідки 1902 виключений за участь в таєм. студент. орг-ціях і висланий на батьківщину під нагляд поліції. 1903 екстерном склав іспити й отримав університет. диплом, 1904 мобілізов. до рос. армії. Вів агітацію проти війни з Японією, через загрозу арешту емігрував у Францію. Зблизився із представниками рос. анарх. еміграції, був ред. анарх. г. «Земля. Хлеб и Воля» (також вміщував публікації в ін. період. вид.). 1906 виступив із доповіддю на з’їзді рос. анархістів у Лондоні. Став одним із провід. теоретиків анархізму, однак згодом змінив погляди і позиціонував себе як християн. соціаліста. 1909, після повернення до С.-Петербурга, заарешт. і засланий на 3 р. до Сибіру. Після звільнення входив до Реліг.-філос. т-ва, пропагував християн. соціалізм, дописував до ліберал. і ліворадикал. періодики. 1917 в г. «Правда» надрукував відкритий лист, у якому схвалив усі заходи рад. влади. Згодом завідував у цій газеті відділом, публікував численні статті, бібліогр. нариси тощо. Від 1919 працював у культ.-осв. орг-ціях Петрограда (нині С.-Петербург), Ленінгр. ін-ті книгознавства. Досліджував творчу спадщину П. Лаврова, участь рос. революціонерів у Париз. комуні та І Інтернаціоналі. Вміщував також публікації відповід. тематики у ж. «Каторга и ссылка», «Красная летопись».

Пр.: Анархизм: его теория и практика. С.-Петербург, 1906; Систематический указатель литературы по общественным наукам. Коммунистическая и марксистская литература. 1917–1923: Пособ. Петроград, 1923; В помощь начинающему читателю: Указатель лучших книг для начального всестороннего образования: Пособ. Ленинград, 1924; П. Л. Лавров. Москва, 1930; Русские деятельницы Первого Интернационала и Парижской коммуны. Е. Л. Дмитриева, А. В. Жаклар, Е. Г. Бартенева. Москва; Ленинград, 1964.

Літ.: Зегжда Н. А. Список научных печатных работ Ивана Сергеевича Книжника-Ветрова. Ленинград, 1960.

ДА: Ін-т рукопису НБУВ. Ф. 123, № 109–114.

Л. Г. Рева

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
Л. Г. Рева . Книжник Іван Сергійович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=8702 (дата звернення: 28.07.2021)