Кобець Анатолій Степанович — Енциклопедія Сучасної України

Кобець Анатолій Степанович

КО́БЕЦЬ Анатолій Степанович (22. 07. 1955, ст. Межова, нині смт Дніпроп. обл.) – фахівець у галузі механізації сільського господарства. Канд. тех. н. (1987), проф. (2007). Закін. Дніпроп. с.-г. ін-т (1978), де відтоді й працює (нині аграр. ун-т; з перервою): декан ф-ту механізації с. госп-ва (1996–2001), 1-й проректор – проректор з навч. роботи (2001–07), ректор (від 2007); у 1980–90 – в НДІ с. госп-ва нечорнозем. зони України (нині Ін-т с. госп-ва Полісся НААНУ, Житомир): зав. лаб. розробки, впровадження, підвищення тех. надійності машин і робочих органів (від 1988). Осн. напрям наук. дослідж. – механізація процесів вирощування і збирання коренебульбоплодів. Розробив очисник гички коренеплодів, викопувал. пристрої до наяв. коренеплодозбирал. машин.

Пр.: Основи теорії робочих органів сільськогосподарських машин: Навч. посіб. Дн., 1999; Практикум з використання машин у рослинництві: Навч. посіб. Дн., 2002 (співавт.); Система ведення сільського господарства Дніпропетровської області. Дн., 2005 (співавт.); Устойчивое развитие сложных динамических систем. Москва; Дн., 2008 (співавт.); Теорія і розрахунок копачів для збирання картоплі. Дн., 2009 (співавт.).

Д. М. Онопрієнко


Покликання на статтю