Ковалевський Борис Павлович — Енциклопедія Сучасної України

Ковалевський Борис Павлович

КОВАЛЕ́ВСЬКИЙ Борис Павлович (07. 08. 1922, с. Кропивна, нині Брян. обл., РФ – 27. 10. 1994, Київ) – історик. Д-р істор. н. (1972), проф. (1976). Учасник 2-ї світ. війни. Держ. та бойові нагороди СРСР. Закін. Дніпроп. ун-т (1950), Академію сусп. наук при ЦК КПРС (Москва, 1958). Від 1946 перебував на парт. роботі, зокрема 1958–64 – зав. сектору сусп. наук відділу науки та культури ЦК КПУ; 1964–66 – нач. гол. упр. з охорони військ. і держ. таємниць у пресі Ком-ту з преси при РМ УРСР; 1967–73 – зав. відділу історії комуніст. буд-ва Ін-ту історії АН УРСР (Київ); 1973–79 – заст. міністра заг. та серед. освіти УРСР; 1979–84 – дир. Центр. наук. б-ки АН УРСР (Київ); від 1984 – у Київ. автомоб.-дорож. ін-ті: 1985–91 – зав., 1991–92 – проф. каф. історії КПРС. Досліджував історію робітн. класу й колгосп. селянства в УРСР.

Пр.: Могутня сила побудови комунізму. К., 1962; Комунізм і класи. К., 1965; Укрепление союза рабочего класса и колхозного крестьянства в период строительства коммунизма 1959–1970 гг. К., 1972; Творці щасливої долі. К., 1981; Состояние и перспектива развития научно-исследовательской работы библиотеки АН Украинской ССР // Пробл. развития науч. исследований в области библиотековедения и библиознания. Москва, 1981.

В. М. Чупріна


Покликання на статтю