Ковалевський Олександр Онуфрійович — Енциклопедія Сучасної України

Ковалевський Олександр Онуфрійович

КОВАЛЕ́ВСЬКИЙ Олександр Онуфрійович (07(19). 11. 1840, маєток Ворково Вітеб. губ., нині Латвія – 09(22). 11. 1901, С.-Петербург) – біолог. Д-р зоології (1867), акад. С.-Петербур. АН (1890). Премії ім. К. Бера (1867, 1870), ім. Ф. Бранта (1891) С.-Петербур. АН, ім. Серра Париз. АН (1884, 1887). Закін. С.-Петербур. ун-т (1863), де й працював: 1866–67 – приват-доц., 1891–94 – ординар. проф. каф. зоології, зав. каф. гістології. 1868 – екстраординар. проф. каф. зоології Казан. ун-ту (Росія); від 1869 – ординар. проф. каф. зоології Ун-ту св. Володимира у Києві; від 1874 – ординар. проф. каф. зоології, 1877–78 – проректор Новорос. ун-ту в Одесі, брав участь у створенні мед. ф-ту при ньому; від 1894 – засн. і зав. Особливої зоол. лаб.; водночас 1898–1901 – дир. Севастоп. біол. станції (нині Ін-т біології пд. морів ім. К. НАНУ). Один з основоположників порівнял. еволюц. ембріології і фізіології безхребетних, експерим. та еволюц. гістології. Вивчав зародк. розвиток безхребетних (кишковопорожнинних, червів, молюсків, членистоногих, голкошкірих та ін.) і хордових (ланцетника, асцидій). Поширив на безхребетних вчення про зародк. листки; довів спільність закономірностей розвитку хребетних і безхребетних, їхню еволюц. спорідненість. Відкрив нейроенергет. канал (канал Ковалевського). Виявив і описав представника гребеневиків з Червоного моря (названий на його честь – Ctenoplana kowalewskii). Посмертно видано «Избранные работы» К. (Москва; Ленинград, 1951).

Пр.: История развития ланцетника Amphioxus lanceolatus. C.-Петербург, 1865; Анатомия и история развития Phoronis // Зап. Император. АН. 1867. Т. 11. Приложение; О выделительных органах беспозвоночных животных // Зап. Новорос. об-ва естествоиспытателей. 1890; О превращении личинки асцидий и об образовании мантии // Вест. естествознания. 1891.

Літ.: Догель В. А. А. О. Ковалевский (1840–1901). Москва; Ленинград, 1945; Мечников И. И. Александр Онуфриевич Ковалевский // Страницы воспоминаний. Москва, 1946; Пилипчук О. Я. Александр Онуфриевич Ковалевский. К., 1990; Москва, 2003; Александр Онуфриевич Ковалевский. 1840–1901: Биобиблиогр. указ. Москва, 1991; Волков В. А., Куликова М. В. Российская профессура. ХVIII – начало ХХ вв. Биологические и медико-биологические науки: Биогр. слов. С.-Петербург, 2003.

О. Я. Пилипчук


Покликання на статтю