Ковальський Віктор Владиславович — Енциклопедія Сучасної України

Ковальський Віктор Владиславович

КОВА́ЛЬСЬКИЙ Віктор Владиславович (16(28). 01. 1899, Одеса – 11. 01. 1984, Москва) – біогеохімік. Д-р біол. н. (1937), проф. (1933), чл.-кор. ВАСГНІЛ (1956). Ленін. премія (1964). Премія ім. В. Вернадського АН СРСР (1981). Держ. нагороди СРСР. Закін. Новорос. ун-т (1921) та ІНО (1924) в Одесі. Під час навч. від 1919 працював в Одес. с.-г. ін-ті під кер-вом О. Браунера; водночас 1920–27 – викл. Хім.-біол. і Хім. профес. шкіл; 1922–31 – у Хім.-фармацевт. ін-ті: від 1928 – доц. каф. біохімії; 1929–36 – зав. біохім. лаб. й експерим. відділу Укр. ін-ту стоматології; 1931–36 – зав. біохім. відділу й експерим.-біол. сектору НДІ охорони материнства і дитинства; 1933–35 – зав. каф. біохімії Ін-ту удосконалення лікарів (усі – Одеса). 1935 заснував і очолив відділ порівнял. біохімії Ін-ту біохімії АН УРСР (Київ); одночасно 1936–41 – зав. лаб. біохімії Київ. НДІ переливання крові і невідклад. хірургії; 1938–41 – зав. каф. біохімії Київ. стоматол. ін-ту; від 1943 – у Всесоюз. ін-ті тваринництва: 1944–59 – зав. лаб. біохімії; 1944–52 – зав. однойм. лаб. НДІ акушерства й гінекології; 1954–84 – зав. біогеохім. лаб. Ін-ту геохімії та аналіт. хімії АН СРСР (усі – Москва). Відп. ред. вид. АН СРСР «Труды биогеохимической лаборатории» (1959–84). Наук. дослідження: біол. ритми, еволюц. біохімія, біогеохімія мікроелементів, біохімія і фізіологія тварин, геохім. екологія, біогеохім. районування біосфери. Описав значення біол., добових, сезон. ритмів в істор. розвитку живих організмів; вивчав типи обміну речовин та мінливість цього процесу у с.-г. тварин; обґрунтував теор. основи застосування мікроелементів у тваринництві, вчення про порогові концентрації хім. елементів; запропонував систему біогеохім. районування та картографування. Основоположник нового напряму в екології та біогеохімії – геохім. екології організмів. Зробив вагомий внесок у розвиток зоотех. радіобіології. Організував бл. 140 експедицій і експедиц. загонів у всі зони тер. СРСР; під його кер-вом вивчено 30 субрегіонів біосфери і понад 130 біогеохім. провінцій.

Пр.: Вопросы биохимического изучения факторов эволюции // Тезисы конф. по проблемам орган. эволюции. Уфа, 1943; Периодическая изменчивость химических свойств организмов и ее биологическое значение // Успехи соврем. биологии. 1961. Т. 14, вып. 3; Возникновение и эволюции биосферы // Там само. 1963. Т. 55, вып. 1; Геохимическая среда и жизнь. Москва, 1982.

Літ.: Виктор Владиславович Ковальский (1899–1984). Москва, 1985; Биологи.

В. І. Назаренко


Покликання на статтю