Коваль Василь Михайлович — Енциклопедія Сучасної України

Коваль Василь Михайлович

КО́ВАЛЬ Василь Михайлович (01. 05. 1966, с. Сваричів Рожнятів. р-ну Івано-Фр. обл.) – етномузикознавець, композитор. Канд. мистецтвознавства (2007). Дипломант конкурсу студентів-композиторів «Gradus ad Parnassum» (Київ, 1992). Чл. НСКУ (1999). Закін. Івано-Фр. муз. уч-ще (1985; кл. баяна О. Новікової), Вищий муз. ін-т у Львові (1993, кл. композиції Л. Мазепи; 1994, кл. етномузикології Б. Луканюка). Від 1999 – зав. проблем. н.-д. лаб. муз. етнології, водночас від 2007 – доц. каф. муз. фольклористики Львів. муз. академії. Здійснив понад 60 фольклорно-етногр. експедицій Зх. Україною. Наук. дослідження: трансформація типових нар.-пісен. форм, нар.-муз. діалекти, історія та теорія етномуз. транскрипції. У творчості надає перевагу симф., камерно-вокал. та інструм. музиці.

Тв.: для оркестру – камерна симфонія для 27 струнних, арфи, клавішних та ударних (1992), Симфонія на біблійні тексти для сопрано й симф. оркестру (1993); 2 струнні квартети (№ 1, 1989, № 2, 1992); «Вознесіння Ісуса» для струн. квартету (1990), Речитатив і Рондо-токата для скрипк. соло (1992); для фортепіано – «Дитячий альбом» (1984–88), Скерцо (1988); Тріо для мецо-сопрано (або альтової флейти), арфи та скрипки (1989); Соната для готово-виборного баяна (1991); «Три вірші Марії Ундер» для мецо-сопрано й камер. ансамблю (1991); для хору – «Похорон» для дисканта й чол. хору (сл. Ґ. Аполлінера, 1992), обробки укр. нар. пісень для мішаного хору та інструм. ансамблю (1993–94).

Пр.: До питання поширення та утримання новотворів у народному середовищі // Народознавчі зошити. 1998. № 5(23); Обряд «вискакування (вигопкування) вінка» на передгір’ї та північно-західних схилах Ґорґан // Традиц. муз. культура Бойківщини. Л., 2003; Ґенеза локальної типологічно гетерогенної народно-вокальної традиції (на матеріалах з околиць на північний захід від Ґорґан). Л., 2006; Народномузичні діалекти в околицях на північний захід від Горган // Наук. зб. Львів. муз. академії. Сер. Етномузика. 2008. Число 5: Зб. статей та мат. на честь 100-ї річниці експедиції для фонографування дум. Вип. 22; Весільні семискладові ладканки на Підгорганні: до питання вирізнення народномузичних діалектів за мелічними ознаками // Пробл. етномузикології: Зб. наук. пр. К., 2010. Вип. 5.

Л. В. Андрієнко

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
Л. В. Андрієнко . Коваль Василь Михайлович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=9104 (дата звернення: 18.09.2021)