Козар Павло Антонович — Енциклопедія Сучасної України

Козар Павло Антонович

КО́ЗАР Павло Антонович (12. 02. 1898, с. Широке Катеринослав. пов. Катеринослав. губ., нині Солонян. р-ну Дніпроп. обл. – 24. 04. 1944, м. Радом, Польща) – історик, етнограф, археолог. 1924 закін. Катеринослав. ІНО, 1926 – аспірантуру під кер-вом Д. Яворницького (досліджував тему «Як склався стан лоцманів у запорозькі часи та як він далі розвивався і наскільки зберігся до нашої доби»). Працював окруж. інспектором із охорони пам’яток культури на Катеринославщині, вміщував публікації краєзнав. тематики у ж. «Зоря», «Мартен», г. «Зірка» та ін. Учасник експедиції з вивчення лоцманства Етногр. комісії ВУАН (1927–28) і Дніпрогесів. археол. експедиції (1927–30). Підготував до друку «Щоденник науково-археологічних дослідів в Експедиції порожистої частини Дніпра», працю «Поля поховань римської провінціальної культури». 1928–31 неодноразово був заарешт. за звинуваченнями в антирад. агітації та зв’язках із куркулями. Деякий час учителював на Донбасі, згодом повернувся до Дніпропетровська. З поч. нім. окупації був чл. Нац. ком-ту, зав. відділу пропаганди Ком-ту самодопомоги; від осені 1941 – зав. каф. історії Дніпроп. ун-ту та нач. Дніпроп. обл. відділу нар. освіти; водночас від поч. 1942 – дир. Дніпроп. об’єднаного худож.-істор. музею. 23 березня 1942 захистив доктор. дис. «Лоцмани Дніпрових порогів» (вперше опублікована 1929 як нарис у «Етнографічному віснику» ВУАН). Влітку 1942 організував археол.-геол. експедицію, що досліджувала Надпорожжя. Восени 1943 виїхав до Львова, звідти – до Польщі.

Пр.: Д. І. Яворницький // Зоря. 1925. Ч. 11; Катеринославський краєвий музей // Там само. 1927. Ч. 8; На Дніпрельстан через пороги. Х., 1927; Дн., 2000; Археологічні досліди на Дніпрельстані // Всесвіт. 1929; Гетьман Петро Сагайдачний // Дніпроп. газ. 1942, 31 трав.; Цінні знахідки // Там само. 1943, 6 квіт.; Лоцмани Дніпрових порогів. Дн., 1996.

Літ.: Шаповал І. Вихованець Яворницького // Борисфен. 1994. № 8–9; Чабан М. Павло Антонович Козар. Біографічний нарис // Козар П. На Дніпрельстан через пороги. Дн., 2000; Його ж. Козар Павло Антонович // Укр. журналістика в іменах. Вип. 9. Л., 2002.

М. П. Чабан

Статтю оновлено: 2013

Покликання на статтю
М. П. Чабан . Козар Павло Антонович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2013. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=9217 (дата звернення: 18.09.2021)