Козаровичі — Енциклопедія Сучасної України

Козаровичі

КОЗА́РОВИЧІ – багатошарова археологічна пам'ятка. Виявлена на правому березі Київ. водосховища побл. сіл. Козаровичі та Глібівка Вишгород. р-ну Київ. обл. 1966–72 тут розкопано велике пізньотрипіл. поселення з укріпленою частиною (діаметр бл. 60 м), огородженою ровом (3-є тис. до н. е.), могильники доби бронзи серед. 2-го тис. до н. е. (10 поховань-трупопокладень) і милоградсько-підгірцівської культури серед. 1-го тис. до н. е. (2 трупопокладення), поселення та могильник київської культури 3-го ст. н. е. (6 жител, 15 трупоспалень), селище й могильник доби Київ. Русі 11–13 ст. (3 житла, 56 поховань).

Літ.: Максимов Е. В., Орлов Р. С. Поселение и могильник второй четверти I тыс. н. э. у с. Казаровичи близ Киева // Раннесредневековые восточно-славян. древности. Ленинград, 1974; Степаненко Л. Я., Блажевич Н. В. Поселення та могильник XI–XIII ст. поблизу с. Козаровичі на Дніпрі // Дослідж. з слов'яно-руської археології. К.,1976; Круц В. А. Позднетрипольские памятники Среднего Поднепровья. К., 1977.

Р. В. Терпиловський


Покликання на статтю