Кандиба Борис Миколайович — Енциклопедія Сучасної України

Кандиба Борис Миколайович

КАНДИ́БА Борис Миколайович (03(15). 01. 1865 – 28. 07. 1929, Москва) – фахівець у галузі гідротехніки. Проф. (1903). Закін. С.-Петербур. ін-т інж. шляхів сполучення (1891), де й викладав (з перервою) від 1895, а також у політех. ін-ті та ін-ті цивіл. споруд. 1918–22 – проф. і декан буд. ф-ту Одес. політех. ін-ту. Чл. тех. ради Мін-ва торгівлі та пром-сті, нач. Відділу торг. портів (від 1915). Брав участь у розширенні Лібавського (нині м. Лієпая, Латвія) порту (1891–94), а також у проектуванні й спорудженні низки потуж. гідротех. комплексів – Волховбуду, Свирбуду, Дніпробуду; від 1898 керував роботами з реконструкції Архангел., С.-Петербур., Маріуп., Микол. та ін. портів; здійснював експертизу проектів Волго-Донського каналу та ін. гідротех. споруд. Наук. дослідження: проектування, буд-во та експлуатація мор. портів і їхніх споруд, гідротех. комплексів, регулювання рік тощо. Автор низки навч. посіб., виданих у С.-Петербурзі (згодом Петроград), серед них – «Курс гидротехнических сооружений» (1902; 1905; 1909), «Речные наводнения, причины наводнений и способы предохранения от них местности» (1912), «Курс внутренних водных сообщений» (1914), «Курс портовых сооружений» (1916).

Пр.: К вопросу об определении сопротивлений движению речных судов. С.-Петербург, 1897; Об устройстве оградительных внешних портовых сооружений из искусственных массивов. С.-Петербург, 1901; Строительные работы. Каменная кладка: Лекции, читанные в Одесском политехническом институте. О., 1919; Внутренние водяные сообщения. Вып. 1. Свойства рек в естественном состоянии. Петроград, 1922; Русское портостроительство в период войны 1914–1918 гг. Описание работ по устройству и оборудованию торговых портов на северном и восточных морских побережьях России. Ленинград, 1924; Регулирование рек. Ленинград, 1927.

Літ.: Сабанеев А., Малышев М. Памяти Б. Н. Кандиба: [Некролог] // Электричество. 1929. № 21–22; Родевич В. М. Б. Н. Кандиба: [Некролог] // Изв. Гос. гидрол. ин-та. 1929. № 25; Денисов Ю. С., Бондарь В. И. История Одесского политехнического в очерках. 2-е изд. О., 2003.

І. Е. Рікун


Покликання на статтю