Канівець Віктор Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Канівець Віктор Іванович

КАНІВЕ́ЦЬ Віктор Іванович (18. 07. 1937, смт Золочів Харків. обл.) – ґрунтознавець. Канд. біол. (1967), д-р с.-г. (1986) н., проф. (1999). Закін. Харків. с.-г. ін-т (1960). Працював у Харків. філії Укрземпроекту (1960–63); від 1963 – в Ін-ті ґрунтознавства та агрохімії Пд. відділ. ВАСГНІЛ (Харків): ст. н. с. (від 1967); заст. дир. з наук. роботи (1974–81), зав. лаб. ґрунт. мікробіології (1981–97), гол. н. с. (1998–2001) Ін-ту с.-г. мікробіології УААН (Чернігів); від 2001 – зав. каф. аграр. технологій Черніг. ін-ту економіки й упр. Вивчає генезис, проблеми підвищення родючості ґрунтів, мікробіол. процеси в них; розробляє бактеріол. засоби підвищення врожайності с.-г. культур. Запропонував теорію ґрунтоутворення у Карпат. регіоні; встановив мікробіол. причини втоми ґрунтів, розробив заходи з обмеження розвитку цього явища при вирощуванні цукр. буряків і озимої пшениці. Автор розділів в «Атласе почв Украинской ССР» (1979), «Полевом определителе почв» (1981), кн. «Почвы Украины и повышение их плодородия» (т. 1, 1988; усі – Київ).

Пр.: Невидимі помічники хлібороба. К., 1986; Життя ґрунту. К., 1990; 2001; Буроземообразование в лесных почвах Украинских Карпат // Почвоведение. 1991. № 4; Бактериальная микрофлора протравленных семян сахарной свеклы // Микробиология. 2001. Т. 70, № 3 (співавт.); Зональний склад рослинності і типи ґрунтоутворення // Ґрунтознавство. 2009. Т. 10, № 3–4(15).

Літ.: Канівець Віктор Іванович. До 45-річчя наукової діяльності: Дослідження. Творчість. Боротьба. Чг., 2007.

М. І. Бобро, С. В. Дерев'янко


Покликання на статтю