Канський Микола Єлисейович — Енциклопедія Сучасної України

Канський Микола Єлисейович

КА́НСЬКИЙ Микола Єлисейович (23. 05. 1919, с. Дубове, нині Красноокнян. р-ну Одес. обл.) – геолог. Брат В. Канського. Д-р геол.-мінерал. н. (1971), проф. (1973). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Закін. Іркут. ун-т (РФ, 1942). Від 1946 працював у Харкові: 1955–62 – у гірн. ін-ті. 1963–82 – у Стаханов. філії (нині Луган. обл.) Комунар. гірн.-металург. ін-ту (нині Донбас. тех. ун-т, м. Алчевськ Луган. обл.): доц., проф., зав. каф. геології та розвідки родовищ корис. копалин; 1982–85 – проф. каф. геології, 1985–96 – проф.-консультант Донбас. гірн.-металург. ін-ту (нині тех. ун-т). Від 1996 – на пенсії. Осн. наук. діяльність присвячена проблемам розвідки родовищ корис. копалин.

Пр.: Литология юрских отложений Днепровско-Донецкой впадины. Х., 1969; Терригенные минералы и вопросы их изучения. Москва, 1973 (співавт.); Территогенные породы глубоких горизонтов карбона центральной части Днепровско-Донецкой впадины и перспективы их нефтегазоносности. Москва, 1975 (співавт.).

С. А. Скомська


Покликання на статтю