Кантор Борис Якович — Енциклопедія Сучасної України

Кантор Борис Якович

КА́НТОР Борис Якович (30. 05. 1928, Харків) – фахівець у галузі механіки. Д-р тех. н. (1974), проф. (1981). Засл. діяч н. і т. України (2008). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1984). Закін. Харків. авіац. ін-т (1951). Працював на вироб-ві (1951–56); від 1956 – в Ін-ті проблем машинобудування НАНУ (Харків): зав. відділу міцності тонкостін. конструкцій (1974–2007), пров. н. с. (від 2007). Наук. дослідж. у галузях комп'ютер. механіки, неліній. механіки деформів. твердого тіла, гіперпружності, геометрично та фізично неліній. теорії тонкостін. конструкцій, гіперпружності, динаміки, міцності й оптимізації машин, біомеханіки серц.-судин. системи.

Пр.: Численные методы в прикладной теории упругости. К., 1968 (співавт.); Нелинейные задачи теории неоднородных пологих оболочек. К., 1971; Контактные задачи нелинейной теории оболочек вращения. К., 1990; Нелинейная кардиобиомеханика левого желудочка. К., 1991 (співавт.); Вариабельность сердечного ритма в современной клинике. Д., 1997 (співавт.); Гиперсингулярные интегральные уравнения в задачах механики сплошной среды. Х., 2005 (співавт.); Биомеханика гиперупругих тел вращения. Х., 2007 (співавт.); Гибридные методы в задачах оптимального проектирования. Т. 1–2. Х., 2008–09 (співавт.).

О. М. Шупіков


Покликання на статтю