Канченко Віктор Якимович — Енциклопедія Сучасної України

Канченко Віктор Якимович

КА́НЧЕНКО Віктор Якимович (10. 07. 1940, с. Ніженка Орлов. обл., РФ) – фахівець у галузі радіофізики. Канд. фіз.-мат. (1985), д-р тех. (1992) н. Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1990). Закін. Київ. ун-т (1969). Працював на київ. з-дах п/с № 1 («Комуніст», 1957–69) та «Арсенал» (1969–92): інж.-регулювальник цеху лазер. гідроскопів (1972–90), нач. відділу лазер. гідроскопів ЦКБ (1990–92); заст. дир. та пров. н. с. Міжгалуз. НДІ проблем механіки «Ритм» Нац. тех. ун-ту України «Київ. політех. ін-т» (1992–2009); від 2010 – пров. н. с. Ін-ту проблем безпеки атом. електростанцій НАНУ. Осн. наук. дослідж. стосуються ядер. та радіац. безпеки, зокрема методів вимірювання доз радіоактив. випромінювання, активності його джерел, радіоактив. забруднень.

Пр.: Индивидуальная дозиметрия при радиационных авариях. Чернобыль, 2007; Численный анализ источников ионизирующего излучения камер деления // Ядерна та радіац. безпека. 2011. Вип. 2(50); Система розселення ентомологічного препарату для малого безпілотного літального апарату // Інформ. системи, механіка та керування. 2011. Вип. 7; Безпилотный авиационный комплекс радиационной разведки // Сучасні досягнення геодез. науки та вироб-ва. 2012. Вип. 1(23); Investigation of the characteristics of the sensor unit of the PA-2 horizontal stabilization system // Aviation. 2012. Vol. 16(1); усі – співавт.

О. В. Збруцький, О. О. Ключников


Покликання на статтю