Канюк Геннадій Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Канюк Геннадій Іванович

КАНЮ́К Геннадій Іванович (31. 03. 1957, м. Макіївка Сталін., нині Донец. обл.) – фахівець у галузі машинознавства та автоматизації процесів керування. Д-р тех. н. (2010). Закін. Харків. політех. ін-т (1980). Від 1981 (з перервою) працює в Укр. інж.-пед. академії (Харків): від 2010 – зав. каф. теплоенергетики та енергозбереження; 1989–93 – зав. н.-д. лаб. Харків. комплекс. інж. центру АНУ. Наук. дослідження: концепції і методи створення швидкодіючих прецизій. електрогідравліч. слідкуючих систем автомат. керування; імітаційні автоматизов. стенди для півнатурних випробувань мобіл. об'єктів.

Пр.: Повышение качества технических характеристик системы автоматического регулирования частоты и мощности (САР Ч и М) паровых турбин // Сб. науч. тр. Ин-та проблем машиностроения НАНУ. Х., 2003. Т. 1; Синтез модальных алгоритмов управления быстродействующими прецизионными электронно-гидравлическими следящими системами (ЭГСС) // Восточно-Европ. журн. передовых технологий. 2004. Вып. 5(11); Быстродействующие прецизионные электрогидравлические следящие системы (ЭГСС). Основы теории. Разработка. Исследования. Х., 2008.

С. В. Драгун


Покликання на статтю