Канюка Олександр Іванович — Енциклопедія Сучасної України

Канюка Олександр Іванович

КАНЮ́КА Олександр Іванович (09. 02. 1938, м. Серго, нині Стаханов Луган. обл.) – ветеринарний лікар. Д-р вет. н. (1991), проф. (2001). Закін. Львів. зоовет. ін-т (1965), де й працює від 1970 (нині ун-т вет. медицини та біотехнологій; з перервою): від 2001 – проф. каф. фармакології; 1982–84 – викл. Канкан. аграр. ін-ту (Ґвінея). Наук. дослідження: антидотна терапія отруєнь тварин солями важких металів і миш'яку; токсикодинаміка нітратно-нітрит. токсикозів.

Пр.: Клінічна ветеринарна фармакологія. К., 1993; Ветеринарна рецептура та фармакологія: Практикум. К., 1994; Ветеринарна фармакологія: Підруч. К., 1994; 1996; Ветеринарні препарати. 4150 найменувань лікарських препаратів і їх форм: застосування, взаємодія, показання. Т. 1. О., 2009 (співавт.); Вплив нітратно-нітритного токсикозу на ферментну активність крові бугайців // Вісн. Сум. аграр. ун-ту. Сер. Вет. медицина. 2009. Вип. 2(23) (співавт.).

Д. Ф. Гуфрій


Покликання на статтю