Капінос Василь Максимович — Енциклопедія Сучасної України

Капінос Василь Максимович

КАПІНО́С Василь Максимович (20. 01. 1919, Харків – 26. 06. 2007, там само) – фахівець у галузі турбінобудування. Д-р тех. н. (1968), проф. (1969). Засл. діяч н. і т. УРСР (1985). Держ. премія УРСР у галузі н. і т. (1979). Учасник 2-ї світ. війни. Бойові нагороди. Навч. у Ленінгр. політех. (нині С.-Петербург, 1938–41), закін. Харків. мех.-маш.-буд. ін-т (1948), де й працював (нині Нац. тех. ун-т «Харків. політех. ін-т»): 1969–72 – декан енергомаш.-буд. ф-ту, 1972–77 – проректор з навч. роботи, 1976–89 – зав., від 1989 – проф. каф. турбінобудування. Наук. дослідження: тепломасообмін та гідродинаміка у парових і газових турбінах.

Пр.: Переменный режим работы паровых турбин. К., 1989 (співавт.); Модифицированный интегральный метод расчета турбулентного пограничного слоя // Энергет. машиностроение. 1996. Вып. 54; Обобщенный закон стенки // Проблемы машиностроения. 1998. Т. 1, № 3–4 (співавт.); Математическая модель течения пара из цилиндра высокого давления турбины через кососрезанный диффузор // ЭМ. 1999. Т. 21, № 3 (співавт.); Сравнение алгебраических моделей турбулентности // Интегрированные технологии и энергосбережения. 2000. № 3 (співавт.).

Літ.: Выдающиеся педагоги высшей школы г. Харькова: Библиографический словарь. Х., 1998; Харьков. политех.

В. Н. Пустовалов


Покликання на статтю