Капішовський Василь — Енциклопедія Сучасної України

Капішовський Василь

КАПІШО́ВСЬКИЙ Василь (07. 07. 1914, с. Комлоша, нині с. Хмельова, округ Бардіїв, Словаччина – 11. 04. 2002, м. Кошиці, похов. у м. Пряшів, Словаччина) – український педагог і громадсько-політичний діяч у Словаччині. Закін. Руську учител. семінарію в Пряшеві (1933), ВПШ у Братиславі (1952), Вищу школу політ. наук у Празі (1968). Учителював у школах Пряшівщини і Закарпат. України (1933–36), перебував на військ. службі у чехо-словац. армії (1936–38). Після окупації Закарпат. України угор. армією у березні 1939 таємно емігрував до СРСР. Закін. спец. військ. розвідшколу. Повернувся до Словаччини, служив офіцером у словац. армії, збирав і передавав рад. командуванню таємну інформацію. 1941 викритий ґестапо, військ. трибуналом Словаччини засудж. до 15-ти р. ув'язнення. 1945 звільнений. Був чл. ЦК КП Чехії та ЦК КП Словаччини, провід. представником Укр. нар. ради Пряшівщини, нач. відділу укр. шкіл при уряді в Братиславі (1946–48), водночас – депутатом Словац. нар. ради (1945–48, 1964–71). Зробив знач. внесок у екон. і культ.-осв. розвиток українців Словаччини. 1953 у ЗМІ К. звинувачено в укр. бурж. націоналізмі, що значно загальмувало його політ. кар'єру. Від 1954 викладав політекономію у навч. закладах Пряшева та Кошиць, зокрема 1963–66 – проректор, 1974–76 – продекан юрид. ф-ту Ун-ту ім. П. Шафарика (Кошиці), де 1961 здобув вчене звання доц., а 1964 – наук. ступ. канд. юрид. наук. Найбільших успіхів під його кер-вом 1964–68 досягнув Культур. союз укр. трудящих Чехословаччини. Автор публікацій на екон., політ. і культурні теми.

Пр.: Економічно-суспільний та культурний розвиток українського населення в Чехословацькій республіці та його перспективи. Пряшів, 1960; K životnej úrovni obyvateľstva východného Slovenska // Nové obzory. Košice, 1965. Č. 7; Економічні проблеми розвитку української культури в ЧССР // Жовтень і укр. культура: Зб. Пряшів, 1968; За вищій рівень української школи. Пряшів, 1968; 30 років економічного розвитку рідного краю // Наук. зб. Музею укр. культури в Свиднику. Вип. 7. Пряшів, 1977; Минуле і сучасне Східної Словаччини // Дукля. 1981. № 2; Rast životnej úrovne obyvateľstva v Humenskom okrese // Príspevky k dejinám KSČ v Humenskom okrese. Košice, 1981; Східна Словаччина вчора й сьогодні. Пряшів, 1982; Мрії і дійсність. Пряшів, 1988.

Літ.: Іванчов Ф. Крізь муки. До 75-річчя В. Капішовського // Дружно вперед. Пряшів, 1989. № 7; Мушинка М. Відійшов визначний педагог, науковець і громадсько-політичний діяч [Некролог] // Нове життя. 2002. № 2.

М. І. Мушинка


Покликання на статтю