Каплуненко Володимир Георгійович — Енциклопедія Сучасної України

Каплуненко Володимир Георгійович

КАПЛУНЕ́НКО Володимир Георгійович (12. 11. 1951, м. Сміла, нині Черкас. обл.) – фахівець у галузі нанотехнологій. Д-р тех. н. (1994). Держ. премія України в галузі н. і т. (2019). Закін. Київ. політех. ін-т (1975). Відтоді працював на вироб-ві (1975–78); у відділі втоми і термовтоми конструкц. матеріалів Ін-ту проблем міцності НАНУ (1978–98); ген. дир. спільного укр.-нідерланд. підпр-ва «Шопфіттінґ Компані ЛТД» (1999–2002) та ТОВ «Наук.-інновац. компанія “Мікропорошкові технології”» (2002–05); 2005–08 викладав у Нац. аграр. ун-ті; від 2008 – дир. ТОВ «Наноматеріали і нанотехнології» (усі – Київ). Наук. дослідження: розроблення та впровадження наноматеріалів і нанотехнологій, зокрема у вет. медицині; механіка руйнування при статич., цикліч. та динам. навантаженнях.

Пр.: Прогнозирование трещиностойкости теплоустойчивых сталей с учетом влияния размеров образцов // Проблеми міцності. 1997. № 1, 2, 3; Здобутки нанотехнології у лікуванні та профілактиці хвороб тварин. Нановетеринарія. К., 2009 (співавт.); Нанотехнологія у ветеринарній медицині. К.; Уж., 2009; Наноматеріали в біології. Основи нановетеринарії. К., 2010 (співавт.); Наноматериалы и нанотехнологии в ветеринарной практике. К., 2011 (співавт.).

В. І. Максім


Покликання на статтю