Каппелер Андреас — Енциклопедія Сучасної України

Каппелер Андреас

КА́ППЕЛЕР Андреас (Kappeler Andreas; 20. 09. 1943, м. Вінтертур, Швейцарія) – австрійський історик. Д-р габіліт. (1979), дійс. чл. Австр. АН (2001), іноз. чл. НАНУ (1996). Вивчав історію і славістику в Цюрих. та Віден. ун-тах (1962–69). Від 1970 працював у Цюрих. ун-ті; 1982–98 – проф. і дир. Ін-ту сх.-європ. історії Кельн. ун-ту; від 1998 – проф. Віден. ун-ту. Досліджує історію країн Сх. Європи, зокрема проблеми націєтворення й формування нац. свідомості українців, міжетнічні стосунки, становище українців у Рос. імперії та СРСР.

Пр.: The Ukrainians of the Russian Empire, 1860–1914 // The Formation of National Elite's. New York, 1991; Національний рух українців у Росії та Галичині: спроба порівняння // Україна: культурна спадщина, нац. свідомість: Міжвідом. зб. наук. пр. Вип. 1. К., 1992; Ruβland als Vielvölkerreich. Entstehund, Gesсhichte, Zerfall. München, 1992; 1993; 2001; 2008 (укр. мовою – Л., 2005); Kleine Geschichte der Ukraine. München, 1994; 2000; 2009 (укр. мовою – К., 2007); Мазепинці, малороси, хохли: українці в етнічній ієрархії Російської імперії // КС. 2001. № 5; «Great Russians» and «Little Russians»: Russian-Ukrainian Relations and Perceptions in Historical Perspective. Seattle, 2003; Die Ukraine. Prozesse der Nationsbildung. Köln; Wien; Weimar, 2011 (укр. мовою – К., 2011); Russland und die Ukraine. Verflochtene Biographien und Geschichten. Köln; Wien; Weimar, 2012.

Я. Д. Ісаєвич


Покликання на статтю