Капрельянц Леонід Вікторович — Енциклопедія Сучасної України

Капрельянц Леонід Вікторович

КАПРЕЛЬЯ́НЦ Леонід Вікторович (25. 03. 1949, с-ще Дубровський Свердлов. обл., РФ) – біохімік. Д-р тех. н. (1993), проф. (1994). Засл. діяч н. і т. України (2006). Держ. премія України у галузі н. і т. (2002). Закін. Одес. технол. ін-т харч. пром-сті (1971), де відтоді й працює (нині академія харч. технологій; з перервою): від 1990 – зав. каф. біохімії та мікробіології, від 2004 – проректор з наук.-пед. роботи і міжнар. зв'язків. 1982–86 – зав. департаменту хімії та декан природн.-наук. ф-ту Нац. ун-ту Респ. Мозамбік. Вивчає рослинну сировину як джерело біологічно актив. речовин і нутрієнтів; розробляє методи модифікації біополімерів рослин. сировини та використання в біотехнол. процесах ферментів мікроб. походження.

Пр.: Їжа майбутнього – проблеми та перспективи // Наук. пр. Одес. академії харч. технологій. 1997. Вип. 176; Функціональні продукти. О., 2003 (співавт.); Технічна мікробіологія: Підруч. О., 2005 (співавт.); Функциональные напитки. О., 2007 (співавт.); Ферменты в пищевых технологиях. О., 2009.

Літ.: Видные ученые Одессы: По воспоминаниям учеников и сотрудников. Вып. 1–13. О., 1992–2004.

І. І. Зінченко


Покликання на статтю