Капустинський Анатолій Федорович — Енциклопедія Сучасної України

Капустинський Анатолій Федорович

КАПУСТИ́НСЬКИЙ Анатолій Федорович (16(29). 12. 1906, Житомир – 26. 08. 1960, Москва) – фізико-хімік. Д-р хім. н. (1937), проф. (1934), чл.-кор. АН СРСР (1939). Держ. нагороди СРСР. Закін. Моск. ун-т (1929). Працював 1929–30 у терміч. лаб. ВНДІ приклад. мінералогії (Москва); 1930–32 – у Моск. вищому тех. уч-щі; 1933–37 – зав. каф. фіз. хімії Горьков. ун-ту (нині м. Нижній Новгород, РФ), 1937–41 – Моск. ін-ту сталі, 1941–43 – Казан. ун-ту (РФ); 1943–60 – зав. каф. заг. і неорган. хімії Моск. хім.-технол. ін-ту; водночас 1945–49 читав курс «Хімія ізотопів» у Моск. ун-ті. Наук. дослідження: кристало- та термохімія, хім. термодинаміка, історія хімії. Обґрунтував новий метод фіз.-хім. аналізу, засн. на встановленні зв'язку між діаграмою стану та енергією активації хім. реакції (1930-і рр.). Запропонував рівняння для розрахунку енергії іон. зв'язку в молекулі (назване його ім'ям) та ентропії іонів у розчині (1941); розробив термохім. метод визначення координац. чисел іонів у водних розчинах (1952, спільно з О. Самойловим). Встановив залежність енергії кристала від його ізотоп. складу (1937, одна з перших у світі робіт з хімії ізотопів). Сформулював «другий принцип» кристалохімії (1933) і запропонував рівняння для енергії кристаліч. ґратів (1943 суттєво уточнив його), гіпотезу про перебудову електрон. конфігурацій атомів при високому тиску та оригін. геохім. теорію будови Землі (1956). Зробив знач. внесок у теорію процесу одержання сірчаної кислоти контакт. способом. Автор бл. 30-ти розвідок з історії хімії, серед них – «Очерки по истории неорганической и физической химии в России от Ломоносова до Великой Октябрьской социалистической революции» (Москва; Ленинград, 1949), праці з історії розвитку вітчизн. хім. лабораторій та кристалохімії в СРСР, низка біографій відомих учених-хіміків Д. Менделєєва, І. Каблукова, О. Ферсмана, Ж.-Л. Пруста, А. Авоґадро. Під ред. К. та з його доповненнями видано чимало фундам. праць, перекл. з англ. мови. Чл. Гол. редколегії БСЭ.

Пр.: Физическая химия металлургических процессов. Т. 1. Москва; Ленинград, 1933; Термодинамика химических реакций и ее применение в металлургии и неорганической технологии. Москва; Ленинград, 1933; 1935; Химические равновесия в неорганических системах. Москва; Ленинград, 1936.

Літ.: Анатолий Федорович Капустинский: Мат. к биобиблиографии ученых СССР. Сер. хим. наук. Москва, 1958. Вып. 26; Анатолий Федорович Капустинский (Некролог) // ЖНХ. 1961. Т. 6, вып. 3; Волков В. А., Вонский Е. В., Кузнецова Г. И. Выдающиеся химики мира: Биогр. справоч. Москва, 1991.

В. Я. Чирва


Покликання на статтю