Капустяник Володимир Богданович — Енциклопедія Сучасної України

Капустяник Володимир Богданович

КАПУСТЯ́НИК Володимир Богданович (18. 06. 1962, с. Великі Підліски Кам’янка-Бузького р-ну Львів. обл.) – фізик. Д-р фіз.-мат. н. (2003), проф. (2007). Закін. Львів. ун-т (1985), де від 1988 й працює: від 2007 – зав. каф. фізики твердого тіла, водночас від 2004 – дир. Наук.-тех. і навч. центру низькотемператур. дослідж. та від 2009 – дир. Наук.-навч. центру «Фрактал». 1985–88 – на ВО «Іскра» (Львів). Наук. робота пов’язана з проблемами фізики фероїків і наноструктур та спектроскопією конденсов. стану.

Пр.: Оптико-спектральні методи в науково-технічній експертизі: Навч. посіб. Л., 2004 (співавт.); Фізика фероїків з органічним катіоном. Л., 2006; Прикладна спектроскопія: Навч. посіб. Л., 2009 (співавт.); Фотоелектричні характеристики гетероструктур ZnO/Si // Фізика і хімія твердого тіла. 2010. Т. 11, № 1 (співавт.); Absorption spectra of ZnO:Li thin films in the region of a phase transition // J. Applied Spectroscopy. 2011. Vol. 78 (співавт.).

В. П. Рудик

Статтю оновлено: 2012

Покликання на статтю
В. П. Рудик . Капустяник Володимир Богданович // Енциклопедія Сучасної України: електронна версія [веб-сайт] / гол. редкол.: І.М. Дзюба, А.І. Жуковський, М.Г. Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=9525 (дата звернення: 03.08.2021)